Diamant

De magie van diamant

Diamant intrigeert, wekt willekeurige of onwillekeurige begeerte op. Dat was voor onze jaartelling zo, en dat is nog steeds het geval. Diamant is en blijft het symbool van schoonheid en liefde en oefent een aantrekkingskracht uit op zowel vrouwen als mannen.

De onoverwinnelijke

De eerste diamanten werden zo’n 2800 jaar geleden in India gedolven. Toentertijd geloofde men dat diamant de kracht had om onzichtbaar te maken en droegen koningen diamant als talisman om het kwaad af te wenden. De naam is afkomstig van het Griekse woord adamas hetgeen onoverwinnelijk betekent. Het staat voor de overwinning en de eeuwige kracht van de liefde.

Wat is Diamant ?

Diamant is zuivere koolstof, zoals het grafiet in een potlood, dat miljarden jaren geleden onder enorme druk en hitte is gekristalliseerd in diamant. In de loop der eeuwen hebben vulkanische uitbarstingen het diamanthoudende gesteente naar de oppervlakte gestuwd. Om diamant vervolgens aan de aarde te onttrekken, moet nog een hoop werk worden verzet. Want diamanten zijn zeldzaam en moeilijk te vinden. Circa 250 ton ruw gesteente moet worden gebroken, gezeefd en gesorteerd om tenslotte een 1-karaats ( = 0,2 gram ) geslepen diamant van edelsteen kwaliteit te verkrijgen. Het merendeel van alle gevonden diamanten vindt zijn weg in tienduizenden industriële toepassingen ( ruimtevaart, medische industrie, micro-electronica en de graveer-, en olie- en bouwindustrie ). De rest van de gedolven ruwe diamanten wordt bewerkt tot sierdiamant.

 

De Waarde

De waarde en kwaliteit van een diamant wordt met name bepaalde door de fysieke eigenschappen van diamant. De eigenschappen worden de 4 C’s genoemd:

Carat ( karaatgewicht ), Clarity ( zuiverheid ), Colour ( kleur ) en Cut ( slijpsel en slijpvorm )

 

Vakmanschap

Voordat een ruwe diamant, die niet te onderscheiden is van een kiezelsteen, in alle pracht in een sieraad schittert, gaat daar een aantal bewerkingen aan vooraf. Diamant is de hardste steen die we kennen, vandaar dat de diamantslijper zijn vakmanschap alleen maar kan uitoefenenen met diamant. De ruwe steen wordt eerst zorgvuldig bestudeerd om met zo min mogelijk gewichtsverlies een optimale slijpvorm te verkrijgen. en pas dan gaat de slijper aan het werk om heel precies de facetten op de steen aan te brengen. Bij de meest bekende vorm, het briljantslijpsel, zijn dit minimaal 57 facetten. De vlakjes moeten symmetrisch geslepen worden zodat vanuit alle richtingen het licht kan worden opgevangen en weerkaatst. Naast briljant zijn er nog andere slijpvormen : de ovaal, markies, princess, Spirit Sun.

 

Liefdesgeschenk

Tot de 15e eeuw droegen alleen koningen diamanten als symbool van macht en moed. Hierna verkreeg de diamant haar status als liefdesgeschenk bij uitstek. Er werd zelfs beweerd dat Cupido’s pijlen een diamanten punt hadden. Voor miljoenen mensen wereldwijd zegt een diamant vandaag de dag wat het hart voelt en woorden niet kunnen uitdrukken.