Ons meesterteken

Sipkes Edelsmeden meesterteken

Elk voorwerp van goud, zilver of platina is voorzien van een aantal kleine merkjes. Hierdoor is het mogelijk vast te stellen wat het gehalte van het betreffende voorwerp is en wie de maker is. Het laatstgenoemde merkteken is het zogenaamde "meesterteken". Een goudsmid (of zilversmid) mag na bewezen vakbekwaamheid een persoonlijk teken ontwerpen. Na goedkeuring wordt dit teken gedeponeerd bij de instantie die belast is met de controle van de in een wet vastgelegde gehalten. Tegenwoordig is dat de "Waarborg Holland" te Gouda. Vroeger berustte deze verantwoordelijkheid bij de Gilden.

Evenals de goud- en zilvermerken is het meesterteken al eeuwen in gebruik. In 1502 verzochten de goudsmeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Gouda en Den Haag om duidelijkheid betreffende hun rechten en plichten. Philips de Schone, Graaf van Holland, liet deze in een "plakaat" vastleggen. Hoewel voor die tijd ook stempeling plaatsvond, werd er in veel opzichten na 1503 meer uniform gekeurd en gestempeld. Wie meer wil weten over dit onderwerp kan in de bibliotheek terecht of op de site van de Waarborg Holland.

Het meesterteken van Sipkes Edelsmeden bestaat uit een langwerpige vorm waarin de letters RHS verbonden door een dubbele gepunte pijl te zien zijn. Dit teken is in gebruik vanaf 1966 en is in alle onder zijn verantwoordelijkheid gemaakte sieraden te vinden.